عدد النتائج : 59

"ويروس كرونا و بیان جدا کننده حقّ از باطل ؛ بیانی که بیهوده و شوخی نیست!" الإمام ناصر محمد اليماني 26 - رمضان - 1441 هـ 19 - 05 - 2020 مـ ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. 06:37 مساءً https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"بسم الله الواحد الغفار العزيز القهار و صلوات و سلام بر نبیّ مختار محمد رسول‌الله که با ذکر-قرآن- به سوی تمام مردم فرستاده شد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"ای تصمیم‌گیرندگان ورهبران بشریت! ای ملت‌های جهان در نقاط مختلف عالم! همانا شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"سپس بیندیشید؛ خداوند تحدیِ حقِّ چه کسی را درباره‌ی آنچه که ویروس کرونا نامیده می‌شود، درعالم واقعیات و حقایق، تصدیق کرد؟" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"تحدی[ و مبارزه‌طلبی] تمام پزشکان بشریت را یا تحدی مهدی منتظر عبد و خلیفه‌ی خدا امام مهدی ناصر محمد یمانی" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"این برای آن است که به یقین بدانید شما از علم خداهیچ‌چیزنمی‌دانید، مگر آنچه را که خداوندبخواهد.خداوندی که از شرک و الحاد شما منزه است" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"و این به دلیل مغرور شدن شما به دانش‌های نوینی است که به آنها دست‌یافته‌اید، دانشی که گذشتگان دراختیارنداشتند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"شما به علم فناوری اطلاعات و علومی که در رشته‌های گوناگون در اختیارتان قرار گرفته‌است، مغرور شده‌اید و برای همین با امری به تحدی کشیده‌ شدید که هیچ چیزی در باره آن نمی‌دانید" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"و برای همین با امری به تحدی کشیده‌ شدید که هیچ چیزی در باره آن نمی‌دانید؛ آن هم با کوچک‌ترین سپاه خدا، تا معلومات و دانش شما به صفر سمت چپ ( هیچ ) تبدیل شود" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"ای کسانی که به دانش خود خرسند بودید و گمان می‌کردید قادرید هرکاری انجام دهید" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"پس خداوند با کوچک‌ترین عضو از سپاه آفریدگانش[ که به علت کوچکی نمی‌توان آن را باچشم غیر مسلح دید]، قدرت شما را تحقیر کرد و عظمت‌تان را به ذلت و خواری کشاند و غرورتان را از بین برد" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"تا حد و اندازه‌ی خود را بدانید و همچنین به یقین دریابید، هیچ‌کس جز خداوند نمی‌تواند این بیماری خفقان‌آوری که عذاب الهی است و شما آن را ویروس کرونا می‌نامید،از سرتان بردارد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"هیچکس جزخداوندنمی‌توانداین بیماری خفقان‌آوری که عذاب الهی است و شما آن را ویروس کرونا می‌نامید،از سرتان بردارد.تا از گناهان کبیر و زشتی‌های بزرگ و ظلم بر انسان و ظلم "شرک" توبه کنند" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"و بگویند: {گفتند: پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نکنى، از زیان‌کاران خواهیم بود}" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"خداوندا!من بنده‌ات به حق "لا اله الا انت" و به حق رحمتی که بر خود فرض نمودی و به حق بزرگی و عظمت رضوان نفست که از نعیم بهشت تو بسیار بزرگتر است ازتودرخواست می‌کنم" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"از تو درخواست می‌کنم که مرا از عذاب کرونا شفا دهی و آن را از سر من برداری که من به دعوت‌کننده حقّی که از نزد تو آمده است، ایمان آوردم" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"خدایا عذاب خود را که از هر دری برما وارد شده، از ما بردار تا راه حقّ تو را در پیش گیریم و ما را در وفای به وعده‌ای که به تو دادیم، ثابت نگاه‌دار" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"ای خدایی که بین انسان و قلبش حائل می‌شوی؛ ما چیزی جز رحمتی که تو برخود فرض نموده‌ای نداریم؛ پس اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زیان‌کاران خواهیم بود" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"خداوندا تو در آیات محکم کتابت فرمودی:وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ و پروردگار شما گفته است:مرا بخوانید تاشما را اجابت کنم.پس از من دعا و انابه،و از تو اجابت" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"از من دعا و انابه، و از تو اجابت؛ همانا که تو از وعده‌ای که به ما دادی، تخلف نمی‌کنی. پروردگارا پاک و منزهی تو و وعده‌‌ی تو حق است و تو ارحم الراحمینی." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"خداوندا! ما را در وفای به وعده‌ای که به تو دادیم ثابت‌قدم و استوار نگاه‌دار. ما وعده دادیم که از دعوت‌گر الهی و جهانی، خلیفه‌ی خدا در زمین، امام مهدی ناصر محمد یمانی، پیروی کنیم" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"خدایا برانگیخته‌شدن او را برای ما نعمت قرار ده، نه اینکه به‌‌خاطر روگرداندن از دعوت حق امام مهدی ناصر محمد یمانی، بدل به نقمت و عقوبتی برایمان گردد." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"و هرکس حاضر نشود این دعا را بگوید، حتماً گرفتار عذابی خواهند شد که به نام ویروس کرونا می‌خوانند." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"آیاجزاین است که خداوندنشانه ویروس کروناراتنهابه عنوان نشانه‌ای برای تصدیق بیانی قراردادکه امام مهدی ناصرمحمد یمانی ۱۵اسفند ۱۳۹۸ با این عنوان نوشت:ویروس کروناازعذابهای خفیفتر قبل ازعذاب بزرگ است،شایدبازگردند" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"حکمت این عذاب و همچنین راه درمان آن در این است که شاید مردم به سوی خدابازگشته و آنطور که بایدوشاید به درگاه او توبه کنند و از دعوت‌گر به سوی کتاب خدا، بنده و خلیفه‌اش امام مهدی ناصر محمد یمانی پیروی نمایند" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"ای جماعت انصار! بدانید که اگر مستکبران از این دعا روبرگردانند، خداوند دعای شما برای رفع عذاب خفقان‌آور از مجرمان عالم را، هرگز اجابت نکرده و نخواهد کرد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"این براساس آگاهی من ازکتاب خداست؛ چون اگرخداازروی رحمت خود،این عذاب را از سرشان بردارد،بدون اینکه مردم عالم بداننداین عذاب، نشانه تصدیق امام و خلیفه خدا و بنده اوست؛فایده ندارد" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"بازهم تکرار می‌کنم اگر این عذاب را از آنان بردارد، بدون اینکه دریابند این از نشانه‌های تصدیق خلیفه‌ او مهدی ناصر محمد یمانی است؛ در طغیانشان لجاجت ورزیده و سرگردان خواهند ماند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"رفع عذاب،بدون اینکه بفهمنداین ازنشانه‌های تصدیق خلیفه‌ او مهدی ناصر محمد یمانی است؛منجربه لجاجت درطغیان شده وسرگردان خواهند ماندوبه روگرداندن ازپیروی ازدعوتگرالهی و خلیفه اوناصرمحمدیمانی ادامه خواهندداد" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"تصدیق فرموده خداوند تعالی:{و اگر به آنان رحم کنیم و گرفتاری‌ها و مشکلاتشان را برطرف سازیم، در طغیانشان لجاجت می‌ورزند و سرگردان می‌مانند! (۷۵)} سورة المؤمنون" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"آنچه‌ که دربیانم آمده،شرطی برای دعوت این دعوتگر است،هریک ازتصمیم‌گیرانی که نپذیرند،عذابی که ویروس کرونا نامیده میشودنشانه تصدیق بیانیه‌ی جهانی است که در ۱۵ اسفند ۱۳۹۸صادر شد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"هریک ازتصمیم‌گیرانی که نپذیرند،عذابی که ویروس کرونامینامندنشانه تصدیق بیانیه‌ی جهانی است کهدر۱۵اسفند۱۳۹۸صادرشدرهایشان کنیدتااگرراست میگویندبرآنچه که ویروس کرونامینامندچیره گردند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"و[یمن]، اگر ویروس کرونا واقعاً بعد از چند ماهی که خداوند آن را از آنان بازداشته‌بودتاشاید شکرگزار گردند، وارد یمن شده‌باشد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"والله تازمانیکه دربرابردعوتگر الهی وخلیفه اوامام مهدی ناصرمحمد یمانی،استکبار ورزند؛تمام عالم هرگزنمی‌توانندبر آنچه که ویروس کرونا مینامند،چیره شده و آن را تحت سیطره درآورند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"همگان باید بدانند، عذابی که آن را ویروس کرونا می‌نامند، عذاب خفیف‌تر قبل از عذاب بزرگ است" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"باشد که بعد از اینکه دریافتند امام مهدی ناصر محمد یمانی، به حق خلیفه‌ی خدا بر عالمیان است، به درگاه پروردگارشان تضرع کرده و از او بخواهند با رحمت خود عذاب را از سر آنان بردارد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"به درگاه پروردگارشان تضرع کرده و از او بخواهند با رحمت خود عذاب را از سر آنان بردارد تا از دعوت‌گر حقّ پروردگارشان، پیروی کرده و در برابر او کاملاً تسلیم گردند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"چون برداشتن عذاب خدا سودی ندارد در حالی که آنها با لجاجت، کوردلانه به طغیان خود ادامه دهند و سپس خداوند با عذابی بسیار بزرگتر از آنچه بدان گرفتار شده‌اند، هلاکشان میکند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"اگربه آنان رحم کنیم وگرفتاری‌رابرطرف سازیم،درطغیانشان لجاجت ورزیده وسرگردان میمانندآنهارابه عذاب گرفتارکردیم امّانه دربرابرخدایشان تواضع کردندونه تضرّع،‌تادری ازعذاب شدیدبه روی آنان بگشایم؛بکلّی مأیوس گردند" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"تصمیم‌گیران دولتهای مختلف جهان بایدازبیانی که۱۵اسفند۱۳۹۸با عنوان"ویروس کرونااز عذا‌های خفیفترقبل ازعذاب بزرگ، شایدبازگردند"نوشته ودرآن تمام عالم را به تحدی کشیده بودم،باخبرشوند" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"به نکات به حقْ چالش‌برانگیز آن بیان قدیمی که در ۱۰ رجب ۱۴۴۱ نوشته شده‌بود؛ نگاهی بیندازند. ما در آن بیان قدیمی، همه را به تحدی کشیده و چند چالش مطرح کردیم" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"۱- این یک عذاب جهانی از سوی خداوند است، نه اینکه تنها یک بیماری واگیر جهانی است." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"۲- تمام پزشکان جهان هرگز قادر نخواهند بود دریابند، ویروس کرونا چگونه عمل خواهد کرد." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"۳- تمام پزشکان جهان هرگز قادر نخواهند شد، بر آن چیره شده و آن را تحت سیطره درآورند. چگونه می‌توانند بر عذاب خداوند، چیره شوند؟ پاک و منزه است او..." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"۴-تمام پزشکان جهان[ چه مسلمان و چه کافر] حتی با یاری و کمک یکدیگر هرگز قادرنخواهند بود برای آن درمان یا واکسنی پیدا کنند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"۵- آنها از آنچه که ویروس کرونا می‌نامند، مکرهایی خواهند دید که در تصورشان هم نمی‌گنجید." الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"بیانی که در آن از چندین چالش یاد کردیم، در تاریخ ۱۵اسفند صادر شده‌ بود؛ در حالی‌که تا آن زمان، آنچه که ویروس کرونا نامیده می‌شود، تنها چین و ایران را درنوردیده‌بود" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"اما تمام کشورهای عالم، قبل از اینکه مورد تهاجم آن قرار گیرند، به شدت به لرزه افتادند و سؤالی که مطرح می‌شود این است" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"آیا خداوند، حقیقتاً، تحدی بنده و خلیفه‌ی خود را در عالم واقعیات و حقایق؛ تصدیق نکرد؟ تا تمام تصمیم‌گیرندگان دولت‌ها در تمام جهان و ملت‌هایشان بدانند من راست می‌گویم" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"تا تمام تصمیم‌گیران دولتهادرتمام جهان وملتهابدانندمن راست میگویم وامام مهدی ناصرمحمدیمانی به حق ازنزدخداازاموری آگاه‌است،که تمام بشریت ازآن‌ها بیخبرند؛چون خداوندعلم کتاب قرآن عظیم رابه اوعطا نموده‌است" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"ای مردم عالم! من دیوانه و مجنون نیستم که قبل ازاینکه چنین ناتوان وعاجز شوید،ازنزدخودباگزافه‌گویی شمارا به تحدی کشیده وچنین چالش‌هایی را اعلان کنم. هیهات" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"هیهات... به پروردگار زمین و آسمان‌ها قسم، من اینها را از کتاب خدا قرآن عظیم می‌دانم؛ و همانا که به خاطر تسهیل جستجو در اینترنت آن را به آنچه که ویروس کرونا می‌نامید؛ نامیدم" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"به عالم بشارت آیات عذابی رامیدهم که ازهواوزمین ودریادرپیش‌اندوبه عذابی که باویروس کرونابرای آنان فراهم میکنداضافه خواهندشدتادربرابرخلیفه برگزیده‌خداوندامام مهدی ناصرمحمدیمانی خضوع کنندوتسلیم اوشوند" https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"آیا ما برای علمای مسلمین جهان و تمام مردمی که در دین خود گرفتار اختلاف شده‌اند، شرطی جز این قائل شدیم که خداوند را به عنوان داور و حَکَم اختلافات دینی خود بپذیرند؟" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"تنها چیزی که بر عهده‌ خلیفه‌خدا امام مهدی ناصر محمد یمانی است،استنباط حکم الهی از آیات محکم کتاب خداوندقرآن عظیم درموردمسائل مطروحه است و آنان دربرابر خلیفه‌خدا و کتابش قرآن عظیم استکبار ورزیدند" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"آنان در برابرخلیفه‌ی خدا و کتابش قرآن عظیم استکبار ورزیدند؛ کتابی که از پیروی از آن روگردانده و حاضر به ترک گفتن آنچه که برخلاف آن است، نیستند" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"من پانزده سال است که از آن‌ها و مردم عالم دعوت می‌کنم، ولی روگردانده و در برابر خلیفه‌ی خدا استکبار ورزیدند تا اینکه خداوند به‌خاطر کتابش خشمگین شد" الإمام ناصر محمد اليماني ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )

"راهی برای رفع عذاب الهی برایشان نمییابم،مگربه درگاه خدابازگشته وباانابه بخواهندقلبشان راهدایت کندتاازدعوتگر حق پروردگارخلیفه‌خداوعبدش درزمین امام مهدی ناصرمحمدیمانی پیروی کرده وکاملاً تسلیم اوگردند" ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۹ه.ش. https://www.mahdialumma.com/showthread.php?40158

2020-05-29 19:06:38
رقم البيان ( 40158 )