قم بالبحث عن اي بيان بمجرد كتابتة "لابد من ان تكون الكلمات مرتبة"

تاريخ اخر تحديث : 2019-10-17 19:38:20

لم تجد ما تبحث عنه ؟ قم بتحديث الارشيف

اسم الموضوع رقم الموضوع رقم الصفحة
Bayana Ina Umuhimu Sana Kutoka Kwa Al'Mahdi Al'Muntadhat Kwa Watowaji Fatwa Katika Kila Taifa La Kislamu Liwe Sawa Ni La Kiarabu Ama La Kiajemi .. 37265 1
Khalifa Wa Allah Al'Mahdi Al'Mnutadhar Nasser Muhammad Al'Yamani Anatoa Uwamuzi Wa Vita Dhidi Ya Aduwi Wa Allah Shetani Donald Tramp.. 36527 1
رد الإمام المهديّ على السائلين في دين الله الرحمة للعالمين .. Amerudisha Al'Imam Al'Mahdi Ju Ya Waulizaji Katika Dini Ya Allah Huruma Kwa Walimwengu .. 36366 1
Tahadharisho Kutoka kwa Al'Mahdi Al'Muntadhar Kutokana na bomu la kineizeki Meteoric kutokana na qataran Atapiga Allah Nayo Muungano wa nchi za Amerika .. 36095 1
*هاشتاق بدر التمام عبر تويتر عن بدر التمام لشهر ذي القعدة لعامكم 1439 ..* Hashtag “Badar Atamam” Mwezi Kua Kamili Kupitia Twitter kuhusu Mwezi Kua Kamili Wa Mwezi Dhi Al’Qaida Ya Mwaka 35439 1
Baraka Kwa Wote Ma Anssar Katika Ulimwengu Na Wote Watu Waislamu Wacha Mungu Na Bishara Kwa Viongozi Wao Na Wanazuoni Wao Wanao Kanusha Wote .. 35693 1
Bayana Malum Na Kwa Wote Na Muhimu Sana Kwa Wote Ambae Ni Kutoka Ansar Allah Wa Kweli Kimoyo inje Ndani Na Kwa Kila Mtafiti Wa Haki Katika Ulimwengu.. 35541 1
Kutoka kwa Al’Mahdi Al’Muntadhar Nasser Muhammd Al’Yamani Kwa Wote Ma Anssar Katika Sehemu Tafauti Ulimwenguni Ubeduwini Na Mijin.. 35398 1
البرهان اليقين على حقيقة النَّعيم الأعظم من نعيم جنَّات النَّعيم.. Ushuhuda wa yakini wa uhakika wa Neema Kuu ‘Al’Na3im Al’A3dham” kuliko Neema ya mabustani ya Neema.. 35133 1
ويا معشر المسلمين إني أراكم قد اختلفتم في الصلاة على أمواتكم .. Na Enyi Ma3ashara Ya Wasislamu Hakika Mimi Nawaona Mumekhitilifiana Kwenye Swala Ya Maiti Zenu .. 35026 1
Al’Imam Al’Mahdi Nasser Muhammd Al’Yamani Anawahdharisha Wale Wanao Khalifu Amri Ya Allah Na Mtume Wake Kutokana Na Ghadhabu Ya Allah Na Hasira Zake Na Adhabu Yake .. 34890 1
Hakika Jua Litafikilia Mwezi Pakuba Na Pakubwa Sana Kwenye Mwandamo Wa Ramadhani Ya Mwaka Wenu Huu 1439 Kusadikisha Sharti Katika Masharti Makuu Ya Saa Na Alama Ya Kusadikisha Al'Mahdi 34811 1
Tangazo La Mshangao Mkuu Kwa Wote Wanadamu Kwa Yule Atakae Miongoni Mwao Awe Ata’tangulia Ama Achelewe, Na Jambo Ni La Allah Al’Wa7hid Al’Qahar .. 34766 1
Tangazo La Bishara Kwa Amri Kutoka Kwa Allah .. 38443 1
Kwa Kila Anae Mwamini Allah Anaitakidi Kua Yeye Ni Miongoni Mwa Wanao Mnusuru Allah Na Muhammad Mja Wake Na Mjube Wake .. 38371 1
Tangazo Ya Yale Malengo Ambao Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kuhusu Mwaliko Wa Chakula Kwenye Uwanja Wa Sabini Katika Ramadhani ilio Pita Ya Mwaka 1440 38292 1
ما هو البرهان الذي من خلاله يوقن المؤمن أنّه من قومٍ يحبّهم الله ويحبّونه ؟ Nini Ni Ushuhuda Ambao Kutokana Nayo Anakua Na Yakini Mumini Kua Yeye Ni Katika Kaumu Anawapenda Allah Na Wan 38126 1
Hasha Kwa Allah Kua Wataongozwa Na Kuendeshwa Muhammad Mtume Wa Allah Na Watu Wema .. 38009 1
Bayana Ya Haki Katika Zaka Ya Fitri 37788 1
{ ispokua mali yenu na watoto wenu ni fitna na Allah Anayo Ujira Mkubwa (15)} 37763 1
Al'Mahdi ilitangulie Kwake Waadi Kutoka Kwa Mola Mlezi Wake Kama Vile Mitume Wake Anawakinga Kutokana Na Watu .. 37422 1
Nini Ni Ushuhuda Ambao Kutokana Nayo Anakua Na Yakini Mumini Kua Yeye Ni Katika Kaumu Anawapenda Allah Na Wanampenda? 37337 1
الشجرة الملعونة في القرآن .. Mti Ulio Laniwa Katika Al'Quran 37336 1
Al'Mahdi Al'Muntadhar Nasser Muhammad Al'Yamani Anashuhudia Kwamba Mahndisi Mahir Ni katika Wakweli Kwenye Mazungumzo Yake Hususi Na Al'Imam .. 37242 1
Bayana Ya Kuwapa Matumaini Ma Anssar Wote Katika Ulimwengu .. 37236 1
Bali Tasbihi inapendekeza Na Ni Mzuri Wala Sio Bidaa Kama Wanavo Dai Wale Ambao Hawajuwi.. 37200 1
{ Hakika wewe unamwonya mwenye kufuata ukumbusho, na akamcha Arrahman, Mwingi wa Rehema, kwa ghaibu. Basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema } 37082 1
Ardhi Ya Viumbe Na zaidi katika ufafanuzi kuhusu Nafaka Ya Ardhi Na Ulimwengu wao. 37057 1
Kuzidisha Zaidi Katika Kubainisha Swala Kwa Waulizaji Katika Ma Anssar Walio Tangulia Walio Bora.. 37007 1
Nini Maana Ya Jina La Allah Al'Swamad ? 36968 1
Hu Mwaka 2005 Ni Mwisho Wa Siku Za Allah Kwa Zama Za Maisha Ya Dunia. 36963 1
أنا أتبرع بنصف ريال عشان القناة .. Mimi Nitajitolea Nusu Riali Kwajili Ya Kituo.. Bismillah Al'Rahman Al'Rahim, Na Salam ju ya Mitume na Alhamdulillah Rabil3alamin.. 36954 1
Bayana Ya Haki Kutoka Kwa Mwenye ilimu Ya Kitabu Kuhusu Ardhi Ya Ma7hshar .. 36612 1
Suali Kutoka Kwa Al'Mahdi Kwa Wanazuoni Wa Umma Na Watafiti Kwanini Amefanya Allah Alio'Shinda Daraja Al'Wasila Hajulikani? 36589 2
Bayana Muhimu Na Kwa Waislamu Wa Kawaida Na Walimwengu Wote Na Mawaidha Peke Kwa Wale Watafakari Kwa Akili Yao Basi Wanfwata Akili Kuliko ju Kupita Nukulu mafundisho.. 36483 2
Bayana Ya Al'Imam Al'Mahdi Kuhusu Pahala ilio Wazi Sahihi Ya Dhati Ya Allah Subhanahu Al'Akbar Ambae Ni Mkubwa Kuliko Malakut Ufalme Wote, Na Jibu Ju Ya Waulizaji Katika Ulimwengu.. 36461 2
Kukumbusha Kwa Bayana Fupi Kwa Yule Ambae Ni Katika Wanao Ona walioko Katika Sehemu Tafauti Katika Ulimwengu .. 36438 2
Mwaliko Wa Al'imam Al'Mahdi Kwa Wanazuoni Wote Na Watowaji Fatwa Katika Miji Yote Ya Kislamu Na Kwa Kila Mwanachuoni Mash'huri Baina Ya Waislamu Katika Ma Taifa Za Kislamu Kwamba Waje K 36367 2
Jibu La Pili Kutoka Kwa Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Ma Ahmadiyin Wale Ambao Mbio Zao Zimepotea Katika Maisha Ya Dunia Na Wao Wanaona Wameongoka .. 36145 2
Amerudisha Jibu Al'Mam Al'Mahdi Kwa Mwenye Vita Va Matangazo Sultan Ahmad Al'Qudsi Katika Idhaa Ya Ki Sharia .. 36096 2
Amerudisha Jibu Al'Imam Al'Mahdi Kwa Ma Aahmadiyin Wale Ambao Mbio Zao Zilipotea Katika Maisha Ya Dunia Na Wanaona Wao Wameongoka .. 35992 2
Kinacho Kusudiwa Kwa Upepo Wa Makaburi.. 35990 2
Amerudisha Jibu Al'Imam Al'Mahdi Ju Ya Abdallah Mtafiti Wa Haki Katika Barua kwa binafsi, Na Haki Ni Haki Kwamba Tuifwate Basi Hatuna Kwetu Ma Siri Katika Kubainisha Haki.. 35987 2
Amejibu Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani Kuhusu Uswahihi Wa Hadithi inao Sema: [ Hakika Nimeonelea Kwamba Ni Amuru Swala ikimiwe, Alafu Niamuru Mwanamume Awaswalishe Watu, Alafu Niend 35961 2
عاجل خطاب المهديّ المنتظَر إلى كافة البشر 24 - 11 - 2006 .. Hivi Punde Khutba Ya Al'Mahdi Al'Muntadhar Kwa Binadamu Wote 24- 11 - 2006 .. 35887 2
Maswali Katika Kurithi .. 35883 2
Al’Mahdi Al’Muntadhar Akanakunusha 7hadi Imewekwa Ya Kiyahudi Inakhalifu Al’Quran Al3adhim.. 35853 2
وسأل سائلٌ فقال: أفتني يا ناصر محمد اليماني ما هو الفرق بين رضا الله ورضا نفسه؟ وأجاب الذي عنده علم الكتاب فقال: Akauliza Mulizaji Akasema: Nipe fatwa ewe Nasser Muhammad Al'Yamani nini 35805 2
هل كسرعمربن الخطاب ضلع الزهراء عليها وعلى ابيها وصحابته افضل الصلاة والسلام ؟ Je Amemvunja Omar bin Alkhatab Ubavu Wa Al'Zahraa Ju Yake Na Babake Na Masahaba Wake Afdhal Alsalat Wa 35804 2
ما معنى كلمة الزبور؟ Nini Maana Ye Neno "Al'zubur"? 35803 2
Tahadharisho Kwa Wote Waumini Kwa Allah Alafu Wakavisha Imani Yao Kwa Dhulma Ya Shirk Kwa Allah; Hakika Ya Shirki Ni Dhulma Kuu .. 35789 2
Mimi Ni Al'Yamani "Khatim" Wa Ma Khalifa Wa Allah Wote Enye Ma3ashara Ya Waulizaji Na Hilo Jibu Kwenu Kwa Haki .. 35781 2
Hakika mapenzi yanagawanika mara mbili .. Na nani alikuwambia ww ni kati ya majahili wa Mola wako Mlezi na Mola wangu Mlezi ewe rafiki yangu na mpendwa wa moyo wangu? 35755 2
{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ ۚ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾} 35751 3
Bayana Ya Ushuhuda Kwa Kutumilizwa Al'Mahdi Al'Muntadhar Katika Muhakam ilio wazi Maana Yake Al'Quran .. 35727 3
Hadithi Zote Al'Nabawia Kuhusu Al'Mahdi Al'Muntadhar Kutoka Kwa Moja Katika Ma Anssar Katika Ma Bayana Tafauti Na Ambazo Ziko Pekeyake Za Al'Imam Al'Mahdi Al'Muntadhar Wa Haki Nasser Mu 35725 3
Jibu Lakunyamazisha Kwa Ushuhuda Ambao Ni Mu7hkam Kutoka Kwa Al'Quran Al3adhim Kwa Daktari Ahmad Omro.. 35674 3
Nashuhudia Kwa Allah Shahada Ya Haki Ya Yakini Kwamba Imetimu Kuwekwa Vitone Na Kupangwa Shakli Ya Al'Quran Wakati Wa Kuteremshwa Kama Vile Alikua Akitamka Nayo Muhammad Mtume Wa Allah. 35637 3
بيان الولدان من محكم القرآن، وهم الشباب الجُرد المُرد في بداية الشباب في محكم الكتاب .. Bayana Ya “Al’Wildan” Wavlan Katika Muhakam Al’Quran, Wao Ni Mabarobaro Ambao Ndio Mwanzo Kutoka 35621 3
Kurudisha Jibu kwa Haki Hakika Sisemi Ju Ya Allah ispokua Haki, Na Nawazidishia ilimu Kwa Idhini Ya Allah Mwalimu Wa Al’Imam Al’Mahdi.. { Wanawake waovu ni wa wanaume waovu, na wanaume 35566 3
كذلك يطلق على الذين لا يقرأون الكتاب من اليهود أنّهم أميّون.. Hivo Hivo Wanaitwa Wale Hawsomi Kitabu Katika Ma Yahudi Kwamba Wao Ni Umiyun.. 35546 3
Bayana Imetumwa Kutoka Kwa Simu Ya Al’Imam Al’Mahdi Al’Muntadhar Nasser Muhammad Al’Yamani Kwa Simu Ya Anssari Alaa Adin Nur Adin Kwenye Tarehe Yake Na Wakati Wake Chini Ya Bayana Na Ba 35471 3
إعلان بيان هاشتاق قمر ليلة الاتّساق لشهر شوال 1439 .. Tangzo La Bayana Hashtag Mwezi Usiku Wa Uthabiti Wa Mwezi Wa Shawal 1439. 35362 3
Jibu La Al'Imam Al'Mahdi Kwa Dada Ammatu Al'Rahman 35300 3
إلىأحبتي المسلمين الصــــــــــائمين .. Kwa Wapendwa Wangu Waislamu Wanaofunga ... 35078 3
Kauli ilio fupishwa kuhusu "Al’masi7h alkadhab alasher” masi7hi mrongo menye shari na suali kwa mulizaji na jibu kwa suali lake .. 35058 3
Kukumbusha kutoka muhakam ilio wazi maana yake ukumbusho kwa wanao’tunga uwamuzi katika waislamu .. 34881 3
ليس إبليس أبا الجانّ بل من الجانّ، وذريته الشياطين.. Sio Kwamba Iblisi Ni Baba Wa Ma Jini Bali Ni Katika Ma Jini, Na Kizazi Chake Mashetani .. 34692 3
{ Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia: Mnyonyeshe. Na utakapo mkhofia basi mtie mtoni, na usikhofu } Sadaqa Allah Al3adhim.. 34691 3
عام الفيل و محاولة هدم الكعبة بيت الله الحرام، وحجارةٌ من سجيل .. “3Am Al’Fil” Mwaka Wa Ndovu Na Majaribio Ya Kubomoa Al’Kaaba Nyumba Ya Allah Al’Haram.. 34690 3
Namna Ya Kumshukuru Allah Kwa Kutumilizwa Al’Mahdi Juu Yake Al’Salam Nayo Ni Museme Kama Walivo Sema Wafwasi Wa Al’Nabi Al’Ummiy: { Wakasema Tumesikia na tumet'ii. Tunakutaka maghfira 34689 3
ابتلاء الله سبحانه لنبيّ الله أيّوب عليه السلام.. Amempa “ibtila” mjaribio Allah Subhanahu Ametukuka Kwa Nabi Wake Ayub Juu Yake Salam .. 34688 3
“ Al’Imam Al’Mahdi Sio Katia Ma Qurani” 34687 3
UKhilafa Baada Ya Ma Nabi Nayo Ni Ya Ambae Anae Juwa Zaidi Kwa Kitabu Cha Allah 34686 4
Umesema Kweli Ndugu’yangu Husein Hakika Wao Wametabikisha Hi Hadithi ilio Zushwa Shibiri Kwa Shibiri Na Pima Kwa Pima Na Mkono Nayo Hadithi Ni Kutoka Kwa Sio Allah.. 34685 4
Suali/ Jee Kweli Atawafufua Allah Watu Siku Ya Kiyama Mwislamu Na Kafiri Hali wakiwa Tupu Uchi Hawana Vazi ? س/ هل حقا يبعث الله الناس يوم القيامه المسلم و الكافر حفاة عراه ؟ 34684 4
البيانُ الظاهريُّ والعلمُ الباطني في آيات القرآن الكريم.. Bayana Ambao Ni Dhahiri Na Ilimu Ya Undani Katika Ma Aya Za Al’Quran Al’Karim.. 34683 4
مزيدٌ من البيان للسائلين الباحثين عن الحقّ من المسلمين والناس أجمعين.. Zaidi Katika Bayana kwa Waulizaji Wanaetafuta Haki Katika Waislamu Na Watu Wote .. 34682 4
Amerudisha Jibu Al’Imam Al’Mahdi Kwa Ali Al’Faraj Mgeni Wa Meza Ya Mazungumzo Kabla Ya Kudhihirika .. 34681 4
Wapi Amekutana Al’ Nabi Sala Allahu Aleyhi Wa Salam Na Ma Nabi Na Mitume Wote Usiku Wa Al’Israa Na Al’Mi3raj? 34680 4
Hakika Ya Swala Zote Sawa iewe Swala Ya Faradhi Ama Swala Ya Wajib Ama Swala Ya Kujitolea Basi zote Ni Raka Mbili .. 34679 4
[ Hivi Punde ] { Na atakae kumua mumini kusudi basi malipo yake ni jahanam milele ndani yake na ameghadhibika Allah juu yake na amemlani na amemwandalia yeye adhabu kuu } Sadaqa Alla 34674 4
ســجـــــــــود الســــــــــهـو .. Sujud Asahwu .. 34673 4
نصيحة المهديّ إلى من يريد الحقّ .. Nasaha Ya Al’Mahdi Kwa Yule Ataka Haki 34672 4
ردّ الإمام على السائل عن بيان سورة الفلق.. Amejibu Al’iImam Juu Ya Mulizaji Kuhusu Bayana Ya Surat Al’Falaq.. 34670 4
Kuhusu kutawasali kwa Allah kupitia waja wake waliokurubishwa.. . شأن التّوسل إلى الله بعباده المقربين.. 34669 4
Amefanya Allah Asali Rangi Mbali Mbali, Na Hivo Ni Kwajili Watu Waweze Kutafautisha Aina Ya Asali Kwa’Kua Kila Aina Ya Asali Ni Shifa Ya Maradhi Fulani Na Asali Ya Al’aMashaj Ni Dawa K 34668 4
Hakika Ya Wacha’Mungu Wana Bishara Kwa Kuingia Kwao Pepo Siku Ya Kufa Kwao Mpaka Kufufuliwa Kwao, Na Hivo Hivo Bishara Ingine Kwenye Siku Ya Kufufuliwa Kwao .. 34667 4
Hivi Punde Kwa Wale Wanao Funga Siku Ya Arafa Katika Ma Anssar Walio Tangulia Walio Bora Katika Zama Za Mzungumzo Kabla Ya Kudhihiri .. 34665 4
Hakufanya Allah Taurati na injili Ambazo Zimeherufiwa Ni Hoja Juu Ya Warabu Na Amejua Allah Kwa Yale Watako Yasema Warabu, Basi Alafu Aksmamisha Hoja juu Yao Kwa Kuteremsha Al’Quran Ya 34664 4
Usiwe Shadidi Ewe Talhat, Na Bashiri Wala Usikimbize, Na Ufwate Bayana Ya Haki Ya Ukumbusho .. 34663 4
Fatwa Ya Al’Imam Al’Mahdi Kuhusu Zaidi Wanaopatikana Kurepiwa katika wanawake 34459 4
Kutoka Kwa Al'Mahdi Al'Muntadhar Kwa Wanao'Kanusha Kwa Ukumbusho Wao Kama Mapunda Walio Toroka Kumkimbia"Qaswara"Simba, Na Wao Maelfu Na Qaswara Ni Moja!!, 34458 4
الردّ على محمود من القرآن المجيد بالبيان الحقّ لكلمة التوحيد.. Kurudisha Jibu Kwa Mhmud Kwenye Al'Quran Al'Majid Kwa Bayana Ya Haki Kwa Neno La Tawu'Hid.. 34456 5
Zilzala yapiga inchi ya Al'yaman kwa daraja tafauti kwa wilaya zote kusadikisha Bayana ya Al'imam Al'mahdi kwa kupewa Adhabu daraja ya pili kabla halijatokea hilo tokeo,kwa njia ya kua 34455 5
[{(habari za raisi mpya wa amerika donald trump)}] alshetan alakbar bada iblisi 34454 5
Na Akauliza Mulizaji Akasema Na Ni'Ipi Hio Ardhi Ambao Anae'Izungumzie Allah Subhanahu Wa Ta3ala Katika Kauli Yake; فى قولة ( (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها)صدق الله ال 34453 5
Bayan Al'Sibgha Umbile: Fitra Ya Allah Ambao Ameumba Watu Nayo Hapana Kubadili Kwa Viumbe.. 34452 5
Fatwa Ya Idadi Ya Wake Wa Mumammad Mtume Wa Allah Sala Allahu Alyhi Wa Alihi Wa Wasalam Na Haja'Mhalalishia Allah A'Owe Zaidi Ya Wanne Huru.. 34451 5
Bayana Ya Kusadikisha Allah Kwa Bayana Ya Ufafanuzi Wa Siyasa" Ya Hatari Ambao Tuliandika Kabla Ya Miyaka Miwili Ama Zaidi Kabla Haijatokea Tokeo, Na Je Imepatikana Kwenu Ukumbusho?" 34450 5
Kuwa Mahdiyan Kwa Haki Na Ulinganie Kwa Njia Ya Mola Wako Mlezi Kwa Kujuwa Kutoka Kwake Utafuzu Kufuzu Kukubwa... 34449 5
Hivi Punde .. Al'Mahdi Al'Muntadhar Ana'Tangaza Kuendelea Altanawush Mvutano Na Uwingi Wa Ma'Zilzala Kwenye Bahari Na Bara Kwa sababu Kukurubia Sayari Ya Saqar Ya Moto Basi Mcheni'Mung 34404 5
Tahadharisho Na Onyo Na Bishara Kwa Nusra Karibuni Basi itikieni Amri Ya Allah Enyi Ma3ashara Ya Waislamu Na Muingie Kwenye Uwislamu Nyote Kujitayarisha Kutoka Kupigana Na Aduwi Wa All 34403 5
ا Kurudisha Jibu Kwa Yule Ambae Anajita Hashimi Mu'utabaron Kutoka Al'Albeyt Walio'Tahirika Na Yeye Ni Katika Ma'Shetani Watu Katika Wale Wanao Dhirisha imani Na Wanaficha Mbinu ili Waz 34401 5
تحذيرٌ من مكرٍ خطيرٍ إلى كافة الأقطار العربيّة خاصةً والمُسلمين عامةً .. Tahadharisho Kutokana Na Njama Hatari Kwa Inchi Zote Za Kiarabu Hasa NaZa WA Islamu Kwa Jumla .. 34400 5
( ردود الإمام على أبي عبد الله الباحث عن الحقّ ) (Majibu Ya Al'imam Juu Ya Abi Abd'Allah Mtafiti WA Haki) 34399 5
Hivi hamuoni kuwa imezaliwa hilal kabla ya kupatwa basi ikakutana nae juwa nayo ni hilal katika mwanzo wa mwezi Jamadi Al'thania ya mwaka wenu Huu 1438? 34397 5
Amerudisha Jibu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Fadhilat Al'Shekh Suleman Ajlan Mwenye Vita Va Matangazo Juu Ya Al'Imam Al'Mahdi Katika Chanel Ya Safa.. 34396 5
Allahuma nimebalighisha Allahuma Suhudia .. Bismillah Al'Rahman Al'Rahim 34394 5
Bismillah Al'Wahid Al'Qahar Ame'Udhurika Mwenye Kuonya Na Tunawazidishia Kwa Bayana Ya (Almus'faarrn) Rangi Manjano Kwa Haki Kuhusu Ki'mbunga Cha Manjano (Almusafar) Pindi Ikizidi Ku'S 34393 5
Jee yule ambae kwamba amejua uhakika wa Al'Na3im Al'a3dham Amekua maasum kufanya kosa ? Na Jibu: hapana Sio Maasum Kufanya Kosa .. 34329 5
Nani Ambae Ni (AL'QARIN) Rafiki Katika Hi Aya Karimu: { قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِ‌ينٌ } {Akasema Msemaji Moja Miongoni Mwao Hakika Mimi Nilikua Na Rafiki} 34328 5
Ewe Ambae Ni Al'Mudhafar, Na Je Wajuwa Kwanini Amefanya Allah Mwenye Daraja "Al3aliya" Ya Ju Hajulikani ? 34327 5
Na3im Ya Roho Ya Kinafsi Ana'Wanyoshea Allah Nayo Hizbu Yake Na Wao Bado Wako Katika Maisha Ya Dunia 34319 6
Zaidi katika ilimu kwa Mulizaji katika Anssar Walio Tangulia Walio Bora Mpenzi wangu kwajili ya Allah Awadh Ahmad Yaakub Almukaram Muhishimiwa.. 34317 6
Kutokezea kwa "Al'Dabaa" 34316 6
من الإمام المهديّ إلى القول الصواب وفصل الخطاب .. Kutoka Kwa Al'Imam Al'Mahdi Kwa Kauli Ya Sawa Na ufafnuzi wa khutba 34313 6
Hakuna siku ya kiyama njia tutapita ju ya moto chini jahanam 34249 6
Jibu la Alimam Almahdi kwa sa'ad.. ردّ الإمام المهدي إلى سعد.. 34247 6
{Na Nikauli Gani Bora Kuliko Yule Anae Lingania Kwa Allah Akatenda Mema Akasema Mimi Ni Miongoni Mwa Waislamu}, 34246 6
Shahada ya haki ya yakini kwa wote ma Anssar walio kirimiwa شهادة الحقّ اليقين إلى كافة الأنصار المُكرمين.. 34236 6
Fatwa kuhusu ada ya siri.. فتوى العادة السريّة.. 34233 6
Habari hivi punde kwa wote Ma Alanssar Alsabiqina Alakhyar kwenye Zama Za Mazungumzo Kabla Ya Kudhihirika kwa kutawala Na Ukombozi Ulio Wazi .. 34232 6
Na Ni'Ne3ma Ipi Is'pokuwa Hi Wantaka !? Na Tayari Ame'Wasahilishiya Allah Kusahilisha فأي نعمةٍ غير هذه يريدون وقد سهّلها الله تسهيلاً؟ 34231 6
Alhiikma Alilahiya fi tariqat Altabligh Hikma Ya Mola Mlezi Katika Njia Namna Ya Kubalighisha 34228 6
Kwamfano افتراضي 34227 6
Fatwa ya haki kutoka kwa mwenye ilimu ya Kitabu kwa yale anayo yasema anae swali wakati anapo inuka kumaliza kuruku kwenye Swala 34226 6
Khitan kukhitini sio ila ni ya mtoto wa kiume peke, ama kuchinja basi ni ya wote. ختان ليس إلا للولد فقط، وأمّا الذبح فلكليهما 34190 6
Bayana Ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kuhusu Ufufuwaji Wa Mara Ya Kwanza Kwa Wale Anao Taka Allah Katika Makafiri, Na Wala Asiwafitini Al'Masi7h Al'Kadhab, Na Mumche Al 34187 6
Almahdi Almuntadhar anamaliza hoja ya Akili na mantiq usawa Mazungumzo yake na Shekh Omar katika Akid ya Adhabu ya kaburi.. 34186 6
Fatwa Ya Al'Imam Al'Mahdi Kuhusu Mwili Ulio Wekwa Kwa Kiti Cha Nabi Allah Suleman ... 34185 6
Hu ni ukumbusho na mawaidha kwa wacha’Mungu katika wale ambao wameyakinisha kwa utawala wa ilimu ulio wazi basi haitowachukua utukufu kwa dhambi. 34182 6
Bayan muhimu sana kwa kila Muwislamu anae shuhudia kuwa Laillaha Ila Allah na amishihudia kuwa Muhammad Mtume wa Allah na ana'amini kitabu cha Allah na Anamini Alsuna Alnabawia Za Kwe 34165 6
الأرض مركز الكون في الكتاب المكنون، أفلا يؤمنون؟ Ardhi ni kituo cha ulimwengu kwenye kitabu Almaknun, Basi hawa'amini? 34164 7
✅30 MGONGANO wa MAHDITHI 34162 7
Amirudisha jibu Almahdi Almuntadhar kwa shetani katika mashetani binadamu wale ambao wamichukia ridhwan ya Allah "Alna3im Alakbar" NEEMA KUU. 34161 7
Mwenye kuitakidi kwa shafa3a ya waja mbele ya mikono ya mola anae Abudiwa basi tayari amimshirikisha Allah.. 34147 7
Imamu wangu mkarimu nini kinacho kusudiwa kawa kutaja "muthana" wawili kwenye aya karimu: 34145 7
Kurudisha dhidi kwa burhan ambayo ni mu7hkam kutoka kwa Alquran Al3adhim kwa daktari Ahmad omro.. 34114 7
Vazi La Dhahabu Kwa Wanaume 34112 7
Jiwe leusi ( Alhajar Al aswad ) Alama ya kuanzia tawafu kutufu kwa nyumba tukufu ndio ana'aza kuanzia pembe yake na anamalizia kwa pembe yake katkia kila Tawafu Mzunguko na inamalizik 34111 7
Bayana Ya Zaka Na vipimo vake 34109 7
Leilatu'alqadr 34107 7
* Jibu La Al'Imam Al'Mahdi Kwa Yule Ambae Imemchukua utukufu Kwa Dhambi Basi Itamtosha Jahanam Na Paovu Mwisho Wake Ikiwa Atakata Na Akawa Na Kiburi Juu ya Bayana Ya Haki Kwa Ukumbusho 34106 7
Nini Hio Msimamo Wa Yule Atakae Mfisha Allah Katika Ma Al'Anssar Kabla Kifo Cha Al'Imam Al'Mahdi Juu Yake Swala Na Salam 34105 7
Hakika Ya AlQuran Ni Maneno Ya AlRahman Ina Ufafanuzi Wa Kila Kitu katika uhakika Ya Watu Na Uhakika Wa Ulimwengu .. 34100 7
Jina pamoja na jina la Allah 34099 7
Lakini Usiseme Ewe Fulani Niombe Maghfira Kwa Allah ! Ikiwa Hukumfanyia Dhambi Kwa Haki Yake, Basi Ikiwa Hujamkosea Haki Yake Kwa Dhambi Lakini Hana Uhusiano Kwa Maombi Ya Msamaha Na ku 34098 7
{ Naye atazungumza na watu katika utoto wake na katika utuuzima wake, na atakuwa katika watu wema} { وَيُكَلِّمُ النّاس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ } 34092 7
*: Hivi Punde Kutoka Kwa Al'imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Watu Wa Falastin* *.. Subirini Na Mujisubirishe Na Mujifunge Na Mumche Allah Hakika Mutafaulu* 34091 7
Malaika Wa Mauti Ni Nani 34090 7
Kutoka kwa Alimam Almahdi kwa wapendwa wangu Alanswar Alsabiqina Alakhyar 34082 7
Hakika Ali'eleza Muhammad Juu Yake Swala Na Salam Ma'Kafiri Kuhusu Bustani Ya Allah Katika Mbingu Na Ardhi Tuta'Wazidisha Ilimu Kwa Idhni Ya Allah Kutoka Kwa Kitabu Cha Allah. 34081 7
Sijuwi Kwenye Uhai Kwa Binadamu Pasi Na Sayari Ya Maji Ambao Munao Ishi Juu Yake 34080 8
Lakini Swala Mbali Na Zilio Faridhiwa Ni Swala Za Nafli.. 34077 8
Akili Inawafikiana Na Al'Quran, Na Akili Ni Hakimu Kwa Uwadilifu.. 34076 8
Ndugu Mkarimu Sio Mauti Kwa Wamerika Wala Sio Mauti Kwa Mayahudi 34075 8
Mawuidha Kwa Ndugu'Yangu Uqda Basi Usizidishe Uqda Ju Ya Mm Al'Shi3a Na Al'Sunna .. 34074 8
Fatwa Ya Alimam Almahdi Kuhusu mauti ya Mtume Wa Allah Swala Allahu Aleyhi Wa Alihi Wa Salam 34073 8
✅[{(Ma'Bayana Ya Al'Imam Katika Hukmu Ya Wudhu Na Swala Na Wakati 34066 8
Lakini Swala Mbali Na Zilio Faridhiwa Ni Swala Za Nafli.. 34060 8
Na Akauliza Mulizaji: Nini Dalili Yako Kwamba Wewe Ni Al'imam Al'Mahdi Al'Muntadhar? Na Akajibu Ambae Anao Ilimu Ya Kitabu Akasema Al'Imam Nasser Muhammad Al'Yamani. 34058 8
Bayana Ya Kauli Ya Allah Ta3ala: }فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } صدق الله العظيم.. {Lakini Haitowafa Maombezi Ya Waombelezaji } Sadaqa Allah Al3adhim.. 34057 8
Bayana Ya Udh'7hia 34056 8
Jee ! Kweli Anapaswa Kwa Mwislamu Kwamba Amowe Mwanamke katika Ahlul'Kitabu Hamini Al'Quran Wala Mtume Wa Allah Aleyhi Aswalat Wasalam Kama Wanavo Towa Fatwa Kujuzu Hayo Wengi Katika 34055 8
Kutoka Kwa Al'imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Mwenye ilimu ya Kitabu Kwa Raisi Wa Wamerika Dunald Taramp, Ukweli sisemi juu Ya Allah ila ni Haki .. 34054 8
Kurudisha Jibu Juu Ya Al'Rafidhi Hata Alnukhaa Lakini Hakuna Tafauti Katika Shiriki Baina (Mubalagha) Kutukuza Kwa Mtume Ama Nabi Ama Kati Ya Wema Walio Kirimiwa .. 34053 8
Na Kadhalika Mashuhada Amewazidisha Allah Kwenye Miyili Yao Zaidi Basta Ukunjufu 34052 8
Jibu la Alimam kwa masuali ya Omar Faruq 34051 8
Al'Imam Al'Mahdi Anatuzidisha Ufafanuzi Kwa Haki Kwa Yale Yanao Husiana Na Swala Ya Idi 34050 8
Miujiza wa Alimam Almahdi kubaini kilio fichika katika Alquran na kufafanuwa bayana ya dhi Alqarneyn Ibrahim ibnu Isma3il ibnu Ibrahim ibnu Azaar.. 34047 8
<Na Enye Ma3ashara Al'Muminin Na Iwe Mapenzi Yenu Makuu Yawe Ni Ya ALLAH Na Mushindane Kwa Kumpenda Na KUTAKA Kuwa Karibu Kwake Ikiwa Nyinyi Mwa'Mwabudu Yeye 34046 8
"maana ya "ALSHUKR 34045 8
Ewe Habib Alhabib Mimi Hakika Nakuona Uko Kwenye Shaka Inautetanishi Kuwa Yaweza Kuwa Mimi Ni Almahdi Almuntadhar. 34044 9
Bayana ya 7hijab ya kislamu kwa wanawake wote wa umma 34043 9
️Imeteremka kwa kalamu ya Al’Imam Al’Mahdi Nasser Muhammad Al’Yamani Bayana kukumbusha Bayana Ya Zamani, Na ameiandika Al’Imam Al’Karim hu Ukumbusho Sasa Hivi Kwa Tarehe 20- Jamadi Al’A 34042 9
IDADI kamili Ya Manabi Na Mitume 34040 9
Basi Njoni Enye Ma3ashara Ya Waislamu ili Niwafundishe Yale Alio Yasema Muhammad Mtume Wa Allah Kwa Wanazuoni Wenu Wa Zama Za Mwisho Katika Zama Ambao Litatoka Jua Ndani Yake Kutoka M 34039 9
Kikao Cha AL'TASHAHUD Cha Mwisho)}] 34038 9
Al'Mahdi Al'Muntadhar Anasamehe Na Ana'Amuru Ma Ansari Wake Kusamehe Kwa Yule Alio Mtusi Ama Amemdhulumu Ama Amemlani Katika Waislamh Na Watu Wote. 34037 9
Fatwa ya wengi katika waulizaji kutaka fatwa kuhusu suali ambalo lina umuhimh mkubwa ili kuinua dhulma juu ya waliodhumiwa katika ma yatima wa kislam.. 34036 9
Jee swala ya kati ni ipii??? 34035 9
Haraka kwa wote viongozi wa warabu na wa'ajami na mataifa yote ya binadam, twatangazia lini usiku wa nusu ya shaban kwa mwaka wenu hu 1438 na wala hatujuwi kama hi bado ni onyo ama sha 34034 9
Haraka ... Ifwatilieni moja katika ma alama ya saa ambao itaonekana kwa kukamilika mwezi wa shaban 1438,h bada kuzama jua la jumaine 9-5-2017 kabla tarehe yake ilio hadidiwa kwa sabab 34033 9
Anarudisha Jibu Alimam Almahdi Kwa Nduguyangu Alamiri: Hivi hujuwi kua (Alwasila) Ni daraja karibu kwa Arshi ya Al'Rahman katika Bustani ya Juu kwenye Janat Al'Na3im? 34032 9
{ Hivi Hawamwangali Ngamia Vile Alivo Umbwa } 34027 9
️Hukmu Ya Kufanya tendo la Fahisha baina ya wanaume na hukmu ya kusagana baina ya wanawake.. 34026 9
Na Jibu liko Kwa Amabae Ano ilimu ya Kitabu kwenye Nukulu Inao Fwata Inafatana Na Tarehe Ya bayana Na Kifurushu chake asili 34025 9
Ukumbusho na mawaidha kutoka kwa Al’Mahdi Al’Muntadhar kwa viongozi wa Waislamu warabu wao na maajami wao na baki ya wote wa viongozi wa wanadamu 33960 9
Hivi Punde Kwa Wanadamu Wote,Bayana Ya Kalenda Ya Mwaka Ya Al'Qamariya Kutoka Kwa Muhkam Al'Quran Al3adhim Ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani. 33959 9
Hakika Sunna ya kweli katika hukmu ya Swala yatabikiana na haki katika kitabu, Na Haitakikani Kwa Kitabu Cha Allah Na Sunna Ya Mtume Wake Za Haki kwamba zifarakiane ndio zikhitilifian 33958 9
Amerudisha Jibu Al'Imama Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Ma'Fadhilat Alsheikhen Ma Shekhe wawili Swadik Al'beydhani Na Mwenzake Ibrahim Al'Wahabi 33957 9
Malaika Wakubwa Zaidi Kuliko Wote Katika Kitabu Wao Ni Wanane Ndio Wanao Beba Arshi Yake Subhanahu Wa Ta3ala.. 33956 9
Allah Amlani Yule Atakae Kumua Mwislamu Kwa Hoja Ya Uwislamu Wake Na Ame’ghadhibika Juu Yake, Na Lana Za Allah Juu Ya Atakae Kumua Kafiri Kwa Hoja Ya Ukafiri Wake Wala Hajamfanyia Uwadu 33954 10
Fatwa Ya Al’imam Al’Mahdi Kuhusu Mimba Ya Al’sidiqa Maryam 33953 10
Allah Ta3ala Asema: { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا } صدق الله العظيم 33952 10
Fatwa ya Waulizaji kuhusu Muda Ya Kuka Ya Watu Wa Pango(As’hab Alkhaf) Kuka Kwao Kwa Mara Ya kwanza Na Mara ya pili kulingana na hisabu ya Sayari Tatu Katika kitabu, Ukumbusho Kwa Wenye 33951 10
( Jibu ju ya mkusanyiko ya maswali ju ya mwanachama Alkatib Alazraq) Alaa Wallah enyi ma3ashara ya alsunna wa Aljamaa na ma shia Al’ithnaashar hatoamini porojo zenu mtu yoyote ana akil 33950 10
Tangazo ya Hali Ya kueneza Uvumi Ya habari Ya Kuliwa Kiongozi Ali Abdallah Swaleh.. 33949 10
Khalifa Wa Allah Na Mja Wake Al’Mahdi Nasser Muhammad Al’Yamani Anatangaza Al’Quds Ni Mji Mkuu Wa Waislamu Wa Milele..* 33945 10
Al’Imam Al’Mahdi Anatuzidisha Kuijua kuhusu Bayana Ya Aya Tukufu: {إنها لإحدى الكبر‌ ﴿٣٥﴾ نذير‌ا للبشر‌ ﴿٣٦﴾ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر‌} 33944 10
Tasbihi Ya Majabali Na Radi Na Ndege Kwajili Ya Allah Al’Wah7ed Al’Qahar.. 33942 10
Bayan Ya Ushuhuda Ya Kumtoa Muhammad Mtume Wa Allah - Swallah Allahu Aleyhi Wa Alihi Wa Salam - Kutokana Kwamba Yeye Alikua Anmpenda Mke Wa Zaid Ibnu Al’Haritha .. 33941 10
Al’Imam Al’Mahdi Anawabashiri Ma Hizbu Zote Wanao Kanusha Kitabu Kwa Adhabu Inao Nyesha Bila Ya Mawingu inawajia kutoka Kaskazini magharibi 33887 10